Tr Nomi Hajmi Yuklash
Tr Nomi Hajmi Yuklash
1 0_ 2.76 MB
2 1,_ 1.11 MB
3 14. 4.28 MB
4 17-37_Mamuriy_menejment.pdf 3.37 MB
5 1_David_L._Agricultural_Production_Economics_Textbook_USA.pdf 4.86 MB
6 1_son_03.03.2017_ 4.93 MB
7 2,_ChurchWare._Industrial_Organization.pdf 4.49 MB
8 2,_McConnell_Economics.pdf 32.09 MB
9 377310_2E301_eliseeva_i_i_ekonometrika_uchebnik.djvu 7.85 MB
10 3_son_10.07.2017.pdf 7.68 MB
11 4_menejment.pdf 1.17 MB
12 4_son_(1).pdf 6.44 MB
13 59.MOLIYAVIY_HISOB_Ukuv_kullanma.pdf 1.89 MB
14 8_Darslik-JI_va_XIM_yangi-lotin-10.07.2011.pdf 2.05 MB
15 A.Aminov_Ish_yuritish.pdf 11.02 MB
16 A.O`lmasov_Iqtisod_asoslari_5-nashr_.pdf 0.97 MB
17 Agrosanoat_majmuasi_iqtisodiyoti.Hakimov_R._O 0.76 MB
18 Aholi_daromadlari_va_turmush_sifati_(X.Abdurahmonov_va_b.).pdf 7.07 MB
19 asnovi_privatizatsiy,_tinok.pdf 24.33 MB
20 Audit_(H.Sanayev,_R.Narziyev).pdf 8.37 MB
21 Audit_(Hasan_Musayev).pdf 4.94 MB
22 Audit_2014_lot.pdf 2.19 MB
23 Audit_N.Sanayev_2004.pdf 5.77 MB
24 Axoli_Daromadlari_va_turmush_Sifani_X._X._Abduramanov_2014.FR11.pdf 7.65 MB
25 BIZNES_MARKETINGI_.pdf 10.02 MB
26 Biznes_marketingi_darslik_.pdf 9.25 MB
27 Boshqaruv_Hisobi.djvu 5.76 MB
28 Boshqaruv_Hisobi_Xasanov.djvu 5.76 MB
29 Bozor_iqtisodiyoti_nazariyasi_va_amaliyoti._2000.pdf 7.86 MB
30 Bozor_muvozanatini_ta`minlash_nazariyasi.M.Gadayshayev.2008.pdf 3.28 MB
31 Bugalterskiy_uchet_i_audit.pdf 12.22 MB
32 Bugalterskiy_uchet_i_audit_R._Abdullayev_2-_izd.pdf 12.22 MB
33 buxgalteriya_xisobi_nazariyasi.pdf 9.85 MB
34 Byudjet_tashkilotlari_smetalari.pdf 0.62 MB
35 Christine_Innovation.pdf 0.84 MB
36 Davlatning_iqtisodiy_havfsizligi_.pdf 10.47 MB
37 Davlat___boshqaruvi_tizimida_xotin-qizlarning_ijtimoiy-siyosiy__faoliyati_.pdf 6.87 MB
38 Demografiya_2011.pdf 9.64 MB
39 Ekonometrika_T.Sh._Shodiyev_2005.pdf 4.77 MB
40 ekonomika_nauchno-texnicheskogo_progressa_Yuldasheva_Sh._N.pdf 1.72 MB
41 Ekonomika_Uzbekistana_2014.pdf 1.51 MB
42 Engil_sanoat_korxonalarining_mamlakat_iqtisodiyotidagi_o`rni_.pdf 0.11 MB
43 Farmatsevtika_iqtisodiyoti_2008.pdf 10.68 MB
44 Farmatsevtika_iqtisodiyoti_2008_E.R._Toshmuhamedov_.pdf 10.68 MB
45 FERMER_XO`JALIGI_FAOLYATINI_HUQUQIY_TARTIBGA_SOLISH._MATLUBA_MIRZA_ABDULLAYEVA.pdf 6.59 MB
46 Fermer_xujaligi_iktisodiyoti.pdf 4.46 MB
47 FINAL_Regional-Tourism-Cases.pdf 1.4 MB
48 FINANS-2013.pdf 13.4 MB
49 Finansovo-kreditne_sistem_zarubejnx_stran2.pdf 2.11 MB
50 Gazlamashunoslik._A.T._Ochilov._2011.pdf 6.39 MB
51 Gaznachilik_2014_D.H.Po`latov.pdf 8.05 MB
52 Goncharenko_Innovatsionnaya_poletika.pdf 0.15 MB
53 Hayot_faoliyati_xavfsizligi_M.X.Tojiev_2012.pdf 9.03 MB
54 Ijtimoiy_ish_etikasi_2015.pdf 12.71 MB
55 Ijtimoiy_psixologiya_va_ijtimoiy_amaliyot_V.M.Karimova_1999.pdf 3.32 MB
56 Ijtimoiy_sohalar_va_inson_taraqqiyoti._G.Q.Abdurahmonova.2018.pdf 10.75 MB
57 Iktisodiyot_nazariyasidan_ta 8.51 MB
58 Ilmiy_tadqiqotlar_metodologiyas.pdf 77.67 MB
59 Imitasionnoye_modelirovannie_tipovix_texnologicheskix_obektov_i_kompyuterniy_trening_novikam_upravleniya_F.T.Adilov._2015.pdf 5.45 MB
60 Inavatsion_marketing_2014._Sh.J._Ergashxo`jayeva.pdf 3.88 MB
61 Innovatsionnaya_politika_Goncharenko.pdf 0.15 MB
62 Institutsional_iqtisodiyot._Berkinov_B.pdf 6.04 MB
63 Investis-ni_moliyalasht-sh_masalasi_H.H._Imomov.2010).pdf 6.8 MB
64 Investitsionnaya_i_innovatsionnaya_deyatelnost_v_realnom_sektore_Yu.T._Dodoboyev_2018.pdf 7.91 MB
65 Investitsiyalarni_tashkil_etish_va_moliyalashtirish_2013_B.Mamatov.pdf 271.8 MB
66 iqnisodiy-matematik.pdf 2.46 MB
67 Iqtidosodiy_matematika_2018.pdf 10.14 MB
68 Iqtisodchilar_uchun_matematika_Sh._Sharahmetov_2007.pdf 9.49 MB
69 Iqtisodiy-mamematik_usullar.pdf 6.77 MB
70 Iqtisodiyotda__inson__omili_shakllanishi,_amal__qilishi_va_faollashuvi_.pdf 10 MB
71 Iqtisodiyotni_erkinlashtirish_sharoitida_turizm_xizmatlari_sohasini_boshqarishning_iqtisodiy_j_.pdf 7.37 MB
72 Iqtisodiyot_asoslari.pdf 0.97 MB
73 Iqtisodiyot_bilim_asoslari_Abulqqosimov_H.P..pdf 8.15 MB
74 Iqtisodiyot_nazariyasi._2-kitob_(D.Tojiboyev).pdf 12.93 MB
75 Iqtisodiyot_nazariyasi_(A.Olmasov,_M.Sharifxojayev).pdf 22.27 MB
76 Iqtisodiyot_nazariyasi_(A.Qodirov).pdf 8.24 MB
77 Iqtisodiyot_nazariyasi_(D.Tojiboyeva).pdf 11.02 MB
78 Iqtisodiyot_nazariyasi_(N.Beknozov).pdf 18.05 MB
79 Iqtisodiyot_nazariyasi_(Sh.Shodmonov,_U.Gafurov).pdf 23.45 MB
80 Iqtisodiyot_nazariyasi_(Yu.Yoldosehv).pdf 8.18 MB
81 Iqtisodiyot_nazariyasi_2.pdf 0.94 MB
82 Iqtisodiyot_nazariyasi_2003..pdf 11.36 MB
83 iqtisodiyot_nazariyasi_B._Ruzmetov_2016.pdf 4.35 MB
84 Iqtisodiyot_nazariyasi_fanidan_talablarni_bilimini_baholash_uchun_nazorat_ish_va_test_savollar_to 1.05 MB
85 Iqtisodiyot_nazariyasi__2005.pdf 6.04 MB
86 Iqtisodiyot_saboqlari_kursini_o 0.29 MB
87 Iqtisodiyot_sub 11.21 MB
88 Iqtisodiyot_va_tadbirkorlik_(U.Inoyatov,_S.Ahmedov,_R.Nurimbetov).pdf 0.96 MB
89 Iqtisodiyot_va_tadbirkorlik_Inoyatov_U._2004.pdf 2.89 MB
90 Iqtisodiyot_va_ta`lim_1_son_03.03.2017_yil.pdf 4.93 MB
91 Iqtisodiyot_va_ta`lim_3_son_2017_10.07.2017.pdf 7.68 MB
92 Iqtisodiyot_va_ta`lim_4_son_.pdf 6.44 MB
93 Iqtisodiyot_va_ta`lim_5_son_.pdf 5.47 MB
94 Iqtisodiyot__subyektlari_moliyaviy_holatining_tahlili.pdf 11.21 MB
95 iqtisodiy_-_matematik_modellar_va_usull 5.36 MB
96 Iqtisodiy_bilim_asoslari_.pdf 8.15 MB
97 Iqtisodiy_geografiya.pdf 12.26 MB
98 Iqtisodiy_geografiya_.pdf 6.69 MB
99 Iqtisodiy_geografiya_Abdalova_Z.T_2013..pdf 6.69 MB
100 Iqtisodiy_havfsizlik_.pdf 5.93 MB
101 Iqtisodiy_tahlil_va_aydit..pdf 6.98 MB
102 Iqtisodiy_va_moliyaviy_tahlil_E.Ergeshev.pdf 13.05 MB
103 Iqtisod_va_tadbirkorlik_Navruzov_Yu.A..pdf 4.85 MB
104 Ishlab_chiqarishni_tashkil_etish_.pdf 3.53 MB
105 Ishlab_chiqarish_menejmenti_(R.Nurimbetov,_S.Ahmedov).pdf 3.56 MB
106 Ish_yuritish_amaliy_qo`llanma_M.Aminov.pdf 10.33 MB
107 Ish_yuritish_M.Aminov_va_boshqalar_._Toshkent_2017.pdf 12.71 MB
108 Ish_yuritish__amaliy_qo`llanma_M.Aminov_2012.pdf 10.33 MB
109 Islab_chiqarish_iqtisodiyoti_va_uni_tashkil_etish_asoslari_chuqurlashtirilgan_kursi.pdf 1.15 MB
110 Jahon_iqtisodiyoti_va_xalqaro_iqtisodiy_munosabatlar_2014_o`quv_q.pdf 8.82 MB
111 jaxon_ikti_GLOBalashuvi_lotin__2011.pdf 6.15 MB
112 Jaxon_iqtisodiy_globallashuvi._2011_o`quv_q.pdf 6.15 MB
113 Jaxon_moliyaviy_iktisodiy_inkiroz.pdf 1.02 MB
114 Jismoniy_shaxslarni_soliqqa_tortish_A.Jorayev_2015.pdf 8.39 MB
115 KAZLOD_Regional_Tourism_RUS_2016.pdf 6.79 MB
116 Kichik_biznesni_boshqarish_(M.Qosimova_va_b.).pdf 8.9 MB
117 Kichik_biznes_va_tadbirkorlik.o 1.91 MB
118 kichik_biznes_va_tadbirkorlik.pdf 0.96 MB
119 Kichik_biznes_va_tadbirkorlik_(M.Boltabayev_va_b.).pdf 9.22 MB
120 Kichik_biznis_va_tadbirkorlik_2011.pdf 10.54 MB
121 Kichik_biznis_va_tadbirkorlik_2014._Umrzaqov.pdf 13.4 MB
122 Kichik_va_orta_biznes_strategiyasi._1-qism_(N.Mominov_va_b.).pdf 5.22 MB
123 Kompleks_iqtisodiy_tahlil._T.Sh._Shog`iyosov_2012.pdf 7.34 MB
124 Korporativnoe_delo_v_neftegazovoy_otrasli_Otakulov_O.X_2018.pdf 18.88 MB
125 KORPORATIV_MOLIYA_2015_S._Elmirzayev.pdf 9.25 MB
126 KORPORAT_FINANS-2016.pdf 15.3 MB
127 Korporat_Finansi-2016.pdf 15.3 MB
128 Korxonalarda_boshqaruv_faoliyati_asoslari_(M.Toshniyozov_va_b.).pdf 4.21 MB
129 Korxona_iqtisodiyoti(Maxmudov_E.X_2004).pdf 0.74 MB
130 Korxona_iqtisodiyoti_(R.Muratov_va_b.).pdf 9.96 MB
131 Korxona_iqtisodiyoti_2013.pdf 11.3 MB
132 korxona_iqtisodiyoti_chzmalarda_M.Masharipova_2016.pdf 14 MB
133 Korxona_iqtisodiyoti_E.X.Maxmudov_2004.pdf 8 MB
134 Korxona_iqtisodiyoti_va_menejmenti_(I.Ulashev,_Sh.Atamuradov).pdf 7.14 MB
135 KULTURA_GOST_TUR_SEVISA_F.G._Fedsov.pdf 73.53 MB
136 Lizing_goyasi,_tarixi,_huquqiy_asoslari_va_amaliyoti_(E.Ganiyev,_M.Marpatov).pdf 1.99 MB
137 Logistika_(Q.Dadaboyev).pdf 8.19 MB
138 Logistika_2016_D.M.Umarova.pdf 7.31 MB
139 Loyixalash_asos-ri_va_ekologik_ekspertiza(Ibragimov_N.2009).pdf 8.01 MB
140 Makro-mikro_iqtisodiyot_asoslari_(O.Abdullayev_va_b.).pdf 0.44 MB
141 Makroiqtisod_(A.Nizomov,_N.Namozov,_O.Amonov).pdf 6.42 MB
142 Marketing._Axmadjon_Soliyev._1997.pdf 5.21 MB
143 Marketingni_boshqarish_.pdf 13.32 MB
144 Marketing_(M.Qosimova,_M.Yusupov_va_b.).pdf 4.94 MB
145 Marketing_.pdf 11.92 MB
146 Marketing_asoslari_(N.Mominov,_F.Azimova,_O.Shmugin).pdf 1.02 MB
147 Marketing_o`quv_qo`llanma_2004.pdf 0.73 MB
148 MARKETING_TADQIQOTLARI_.pdf 4.14 MB
149 marketing_va_menejment_fanlaridan_amaliy_mashgulotlar_uchun_uslubiy_qollanma_2012.pdf 0.39 MB
150 marketing__va_menejment_asoslari_H._Aybeshov_2017.pdf 0.85 MB
151 Markinoy_2014_uchebnik.pdf 5.24 MB
152 Matematicheskiye_metodi_i_modeli_issledovaniya_A.S._Shapkin_2016_ucheb.pdf 11.41 MB
153 Mehmonxona_xo 6.2 MB
154 mehnatni_tashkil_etish_va_meyorlash_S.N._Yuldashev_2015.pdf 0.67 MB
155 Mehnat_iqtisodiyoti_va_sotsiologiyasi_(Q.Abdurahmonov_tahriri).pdf 21.01 MB
156 Mehnat_iqtisodiyoti_va_sotsiologiyasi_Q.H.Abdurahmonov_2004.pdf 7.09 MB
157 Mehnat_iqtisodi_va_sotsiologiyasi.pdf 61.26 MB
158 Mejdunarodnaya_biznis_1994_Djon_D._Deniels.pdf 35.68 MB
159 Menejment._Amaliy_mashqlar_(R.Nurimbetov).pdf 5.56 MB
160 Menejment_(G.Qosimov).pdf 5.78 MB
161 Menejment_(N.Mahkamova,_S.Yuldasheva,_Sh.Xolmatova,_O.Shmigin).pdf 1.69 MB
162 Menejment_asoslari_(R.Valijonov_va_b.).pdf 5.51 MB
163 Menejment_asoslari_va_biznes__reja_-_2017_N.K._Yo`ldoshev.pdf 85.78 MB
164 Menejment_M.Sharifxo`jayev_2001.pdf 27.05 MB
165 Menejment_nazariyasi_(D.Qosimova).pdf 12.72 MB
166 Menejment_va_marketing_(Ya.Ismadiyarov_va_b.).pdf 5.22 MB
167 Mexnat_iqtisodiyoti_Q.Abduraxmonov_2009.pdf 10.32 MB
168 Mikroiqtisodiyot._I.A._Bakiyeva_va_bosh._2017.pdf 9.78 MB
169 Mikroiqtisodiyot_(S.Gulomov_va_b.).pdf 8.9 MB
170 Mikroiqtisodiyot_2001_S.S._G`ulomov.pdf 11.09 MB
171 Mikroiqtisod_(Q.Hamdamov).pdf 4.64 MB
172 Milliyiqtisodiyot_uzl.pdf 0.6 MB
173 Milliy_hisoblar_tizimi_A.R._Qoraboyev_.pdf 4.09 MB
174 Milliy_va_jahon_iqtisodiyoti_.pdf 9.5 MB
175 Moliya._savol-javoblar_.pdf 12.29 MB
176 Moliyaviy_boshqaruv_fanidan_masalalar_to`plami_.pdf 2.94 MB
177 Moliyaviy_hisob.pdf 56.57 MB
178 Moliyaviy_hisob_(A.Abdullayev_va_b.).pdf 6.76 MB
179 Moliyaviy_hisob_(O.Bobojonov,_K.Jumaniyozov).pdf 15.47 MB
180 moliyaviy_menejment_Yuldashev_A_2016.pdf 1.86 MB
181 Moliya_(A.Vahobov,_T.Malikov).pdf 22.41 MB
182 Moliya_statistikasi_2010_X._Shodiyev.pdf 7.72 MB
183 Moliya_statistikasi_X._Shodiyev.pdf 4.09 MB
184 Moliya_va_soliqlar_-2-_qism_2014_R.R._Xusainov_.pdf 7.42 MB
185 moodys-economy-white-paper-feb-2013.pdf 0.41 MB
186 Mustaqillik__yillarida_O 14.83 MB
187 MYEHNAT_IKTISODIYoTI_VA_SOSIOLOGIYa.pdf 7.09 MB
188 Oliy_iqtisodiy_talim_tizimi_uchun_zamonaviy_oquv_adabiyotlar_yaratish_2005.pdf 6.07 MB
189 Operatsion_menejment_2014_M.G._Umarxodjayeva_.pdf 9.93 MB
190 Ozbekistonda_ijtimoiy-iqtisodiy_munosabatlar._70-80-yillar_misolida_(D.Bobojonova).pdf 8.11 MB
191 Ozbekistonda_soliqlar_tarixi_(N.Oblomurodov,_F.Tolipov).pdf 7.14 MB
192 Ozbekiston_axborot-kommunikatsiya_texnologiyalari_sohasi_menejmenti_masalalari.pdf 8.08 MB
193 Ozbekiston_iqtisodiyoti_asoslari_(N.Toxliyev).pdf 7.44 MB
194 Ozbekiston_Respublikasida_tashqi_iqtisodiy_faoliyat_asoslari_(I.Hamedov,_A.Alimov).pdf 10.55 MB
195 Ozbekiston_Respublikasi_iqtisodiyoti_(N.Toxliyev).pdf 5.05 MB
196 Oziq_ovqat_tovarlari_tavarshunosligi_Hojiahmedov_G`._H._2005.pdf 11.1 MB
197 O`zbekiston_respublikasining_bojxona_kodeksi._2014..pdf 5.42 MB
198 O`zbekiston_Respublikasi_kredit_tashkilotlarida_jinoiy_faoliyatdan_olingan_daromadlarni_legallashtirishga_qarshi_kurashishga_oid_qonunchilik_hujjatlari._2013.pdf 7.19 MB
199 Paley_Innovatsionn 1.64 MB
200 Personalni_boshqarish_(Q.Abdurahmonov_va_b.).pdf 15.11 MB
201 Pul,_kredit_va_banklar_(O.Rashidov_va_b.).pdf 11.12 MB
202 Pul,_kredit_va_banklar_(Sh.Abdullayeva).pdf 8.7 MB
203 Pul,_kredit_va_banklar_A.A._Omonov_dars_2012.pdf 13.37 MB
204 Pul._100_savol_100_javob_(Yo.Abdullayev,_T.Qoraliyev).pdf 4.43 MB
205 Qimmatli_qogozlar._100_savol_100_javob_(Yo.Abdullayev,_Sh.Shohazamiy).pdf 7.6 MB
206 Qimmatli_qogozlar_bozori_(I.Butikov).pdf 14.13 MB
207 Qishloq_xojaligi_iqtisodiyoti_va_menejmenti_(O.Umrzoqov_va_b.).pdf 12.74 MB
208 Qishloq_xo`jaligi_iqtisodiyoti.pdf 10.94 MB
209 Qoraqalpog 4.12 MB
210 regionalnaya_ekonomika.pdf 4.28 MB
211 Regionalnaya_ekonomika_pod_red_Vidyapina_Stepanova_Uchebnik_2007_-666s.pdf 4.28 MB
212 Sanoat_iqtisodiyoti_2014_A._Ortiqov_dars.pdf 7.4 MB
213 Sengupta-Theory-of-Innovation.pdf 0.25 MB
214 Sharq_iqtisodiy_ta 3.15 MB
215 Sifat_menejmenti_(G.Hojiahmedov_va_b.).pdf 8.22 MB
216 Sifat_menetmenti_tizimi_va_uni_sertifikatlash_P.R._Ismatullayev_dars_2014.pdf 9.26 MB
217 smitenko.pdf 0.2 MB
218 Soliqlar_va_soliqqa_tortish_(A.Jorayev_va_b.).pdf 5.23 MB
219 Soliqqa_oid_qonun_hujjatlari_2008.pdf 182.18 MB
220 Soliqqa_tortish_asoslari.pdf 1.03 MB
221 Soliqqa_tortish_asoslari_2014_U._Tulakov_o`quv_q.pdf 8.06 MB
222 Soliqqa_tortish_nazariyasi_va_amaliyoti._2003._Qosim_Yaxyoyev.pdf 6.87 MB
223 Soliqqa_tortish_nazariyasi_va_amaliyoti_(Q.Yahyoyev).pdf 8.64 MB
224 Soliq_mavzusida_100_savol_100_javob_(Yo.Abdullayev,_Q.Yahyoyev).pdf 4.84 MB
225 Soliq_nazorati.pdf 1.29 MB
226 Soliq_nazorati._2_pdf 13.16 MB
227 Soliq_nazoratining_hisob-axborot_ta`minoti_va_uni_takomillashtirish_R_Mo`minov.pdf 0.6 MB
228 Soliq_qonunchiligi_asoslari_Sh.I.Shaulov_1999.pdf 189.86 MB
229 Soliq_tizimida_dasturiy_mahsullar.pdf 0.61 MB
230 Soliq_tizimini_takomillashtirish_M.I.Alimardonov_O.A.Yusupov_Ch.A.Qulmatov.pdf 0.24 MB
231 Soliq_va_soliqqa_tortish_(A.Yoldoshev).pdf 4.04 MB
232 Soliq_va_soliqqa_tortish_dolzarb_masalalari_T._Malikov_.pdf 7.32 MB
233 Sotsial_iqtisodiyot_(K.Saidov_va_b.).pdf 10.99 MB
234 Sovremennye_metody_korporativnogo_upravleniya_v_otrasli_neftegazovoy_promshlennosti_O.X._Otaqulov_2018.pdf 10.73 MB
235 Statistikadan_praktikum_(X.Shodiyev_va_b.).pdf 32.78 MB
236 Statistikaning_umumiy_nazariyasi._Testlar_(Yo.Abdullayev).pdf 12.64 MB
237 Statistika_(X.Shadiyev_va_b.).pdf 12.56 MB
238 Statistika_I.I.Eliseevoy_2010.pdf 4.84 MB
239 Statistika_nazariyasi_(Yo.Abdullayev).pdf 12.14 MB
240 Statistika_Yeliseeva.pdf 59.67 MB
241 Strategik_Marketing_2014_Sh._Dj._Ergashxodjayeva_dars.pdf 5.77 MB
242 Strategik_rejalashtirish.pdf 5.84 MB
243 Strategik_rejalashtirish_I.O._Yakubov_2004_o`quv_q.pdf 5.84 MB
244 Sugurta_ishi_2014_X.M._Shennayev_o`quv_q.pdf 8.12 MB
245 tabiatdan_fojdalanish_iqtisodiyoti_Hakimov_X.H_o`quv_q_2006.pdf 1.34 MB
246 Tadbirkorlik_asoslari_(H.Hamroyev_va_b.).pdf 14.61 MB
247 Tadbirkorlik_asoslari_X.Hamroyev_2010.pdf 11.06 MB
248 tadbirkorlik_va_ishga_joylashtirish_texnologiyasi_asoslari_2-_nashr_2017.pdf 2.27 MB
249 Tadbirkorlik_va_kichik_biznes_G`ulomov_S.S._2002.pdf 10.17 MB
250 Tashqi_iqtisodiy_faoliyat__asoslari_.pdf 5.59 MB
251 Ta`lim_menejmenti_.pdf 7.48 MB
252 Tijorat_banklari_faoliyati_tah_o`quv_q_2013_T.M._Karaliyev.pdf 4.18 MB
253 Umumiy_ovqatlanish_korxonalarida_hisob-kitob_va_kalkulatsiya_(R.Asatov_va_b.).pdf 0.98 MB
254 Uzbek.n_davtal_boshkaruvi_tarixi_Sagdullaev.pdf 4.58 MB
255 vneshneekonomicheskaya_deyatelnost_Degtyareva.pdf 120.03 MB
256 Vneshnoekonomicheskoe_uchebnik.pdf 0.2 MB
257 Xalqaro_biznes_strategiyasi_(G.Nazarova,_M.Aliyeva,_N.Safarov).pdf 5.09 MB
258 Xalqaro_moliya_munosabatlari_(A.Vahobov_va_b.).pdf 11.42 MB
259 Xojalik_faoliyati_tahlili_(A.Qosimov,_G.Davlatova).pdf 4.12 MB
260 Yeliseeva_I.I.,_-_Praktikum_po_ekonometrike.djvu 2.39 MB
261 Yeliseeva_I.I.,_-_Praktikum_po_ekonometrike_2002_.djvu 2.39 MB
262 Yuridik_shaxslarni_soliqqa_tortish_(M.Alimardonov_va_b.).pdf 9.96 MB